نمایه نویسندگان

آ

 • آمار، تیمور بررسی نقش وکارکرد شهرهای کوچک در سهولت خدمات‌رسانی به نواحی روستایی شهرستان رودبار [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 89-102]
 • آمار، تیمور تحلیلی بر وضعیت عوامل تاب‌آور اقتصاد روستایی در برابر سیلاب (مطالعة موردی: شرق استان گیلان) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 21-40]

ا

 • احمدی کهنعلی، رضا سناریونگاری خدمات بهداشتی درمانی در منطقه سواحل مکران با روش تحلیل مورفولوژی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 61-82]
 • اسماعیلی، سعیده تحلیل کیفی عناصر اکوسیستم کارآفرینی صنعت مهمان‌نوازی و گردشگری (مطالعة موردی: شهرستان بندر انزلی) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 41-67]
 • اسماعیل نژاد، مرتضی ارزیابی مخاطرات محیطی سواحل دریای عمان؛ یک ارزیابی مبتنی بر رویکرد مشارکتی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 1-17]
 • اسمعیل نژاد، مرتضی تغییرات زمانی - مکانی باد بیشینه در نواحی ساحلی ایران [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 45-60]
 • امامی، سیده فاطمه تبیین ساختار فضایی نواحی شهری استان گیلان به منظور چشم‌اندازسازی با رویکرد مشارکت‌محور جهت تقویت مدیریت پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهرهای اطاقور، چوبر، صومعه سرا) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 103-120]

ب

 • بخشی مقدم، امیر محمد واکاوی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی (نمونه: دهستان چوبر، شهرستان شفت) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 49-68]
 • بیگ بابایی، بشیر تحلیل عوامل مؤثر بر جریان رقابت‌پذیری توسعه شهری در جهت کاهش نابرابری‌های درون‌منطقه‌ای (مطالعة موردی: استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 91-113]
 • بنیادی، طیبه شناسایی و تحلیل موانع توسعۀ گردشگری در دریای عمان (مطالعه موردی: سواحل استان سیستان و بلوچستان) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 27-47]

پ

 • پیری، عیسی شناسایی و تحلیل بازیگران اصلی و تأثیرگذار در حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 27-43]
 • پوررمضان، عیسی تحلیلی بر وضعیت عوامل تاب‌آور اقتصاد روستایی در برابر سیلاب (مطالعة موردی: شرق استان گیلان) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 21-40]

ت

 • ترابی، زهره بررسی گرایش سرمایه‌گذاران به هوشمندسازی ساختمان بر اساس مدل (TAM) (مطالعة موردی: مناطق ساحلی استان مازندران) [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 19-36]

ج

ح

 • حاجی پور، نازنین سنجش و ارزیابی میزان خلاقیت شهری برمبنای مولفه های ایرانی – اسلامی در شهر دزفول [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 1-25]
 • حاجی نژاد، علی واکاوی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی (نمونه: دهستان چوبر، شهرستان شفت) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 49-68]
 • حیرانی، علی سناریونگاری خدمات بهداشتی درمانی در منطقه سواحل مکران با روش تحلیل مورفولوژی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 61-82]
 • حسین پور، مهدی شناسایی و تحلیل بازیگران اصلی و تأثیرگذار در حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 27-43]
 • حسین نیا، الهام تحلیلی بر وضعیت عوامل تاب‌آور اقتصاد روستایی در برابر سیلاب (مطالعة موردی: شرق استان گیلان) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 21-40]
 • حقیقت نایینی، غلامرضا تبیین نقش ساحل در دگرگونی سازمان فضایی شهرهای ساحلی در بستر تحولات تاریخی (مطالعة موردی: شهر محمودآباد) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 115-135]
 • حمیدیان پور، محسن شناسایی و تحلیل موانع توسعۀ گردشگری در دریای عمان (مطالعه موردی: سواحل استان سیستان و بلوچستان) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 27-47]
 • حمیدپور، پگاه تحلیل الگوهای همدیدی و ترمودینامیک منجر به بارش‌های ابر سنگین و برآورد پهنه آبی حاصل از بارش‌ها درحوضه آبخیز کرخه [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 83-100]

خ

 • خیری، توحید بررسی موانع تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه (نمونه مورد مطالعه: دهستان مرحمت آباد جنوبی شهرستان میاندوآب) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 101-118]
 • خطیبی، اشکان بررسی گرایش سرمایه‌گذاران به هوشمندسازی ساختمان بر اساس مدل (TAM) (مطالعة موردی: مناطق ساحلی استان مازندران) [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 19-36]
 • خلیجی، محمدعلی آسیب‌شناسی برنامه‌های آمایش سرزمین در استان گیلان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 1-20]
 • خلعتبری، امیر برنامه‌ریزی کاربری اراضی ساحلی غرب مازندران با تأکید بر رویکرد توسعه پایدار [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 65-84]

د

 • داداش پور، هاشم برنامه‌ریزی کاربری اراضی ساحلی غرب مازندران با تأکید بر رویکرد توسعه پایدار [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 65-84]
 • دانا، حسین نیازسنجی آموزشی بهبود دانش ژئواستراتژی در نداجا [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 37-50]
 • داودی، محمود ترجیحات سکونتی طبقة خلاق شهر رشت و عوامل مؤثر بر آن [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 51-63]

ر

 • رحیمی پورشیخانی نژاد، محمدعلی تبیین ساختار فضایی نواحی شهری استان گیلان به منظور چشم‌اندازسازی با رویکرد مشارکت‌محور جهت تقویت مدیریت پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهرهای اطاقور، چوبر، صومعه سرا) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 103-120]
 • رزمی، رباب تبیین تأثیر تغییر عناصر اقلیمی بر تغییرات کاربری‌های سطح زمین در زیرحوضه‌های حوضه آبریز کارون [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 69-89]
 • رضائی، پرویز بررسی نقش وکارکرد شهرهای کوچک در سهولت خدمات‌رسانی به نواحی روستایی شهرستان رودبار [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 89-102]

ز

 • زاهد غروی، مهدی برآورد تمایل به پرداخت جامعه برای حفاظت از سواحل دریای خزر استان مازندران (شواهد جدید از رویکرد ارزش‌گذاری مشروط) [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 85-100]

س

 • سرور، رحیم آسیب‌شناسی برنامه‌های آمایش سرزمین در استان گیلان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 1-20]
 • سلحشوری، محسن سناریونگاری خدمات بهداشتی درمانی در منطقه سواحل مکران با روش تحلیل مورفولوژی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 61-82]

ش

 • شاه زیدی، سمیه سادات بررسی موانع تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه (نمونه مورد مطالعه: دهستان مرحمت آباد جنوبی شهرستان میاندوآب) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 101-118]
 • شبگو منصف، سید محمود جایگاه رقابتی برند گردشگری استان گیلان: محرک‌ها و پیامدها [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 5-26]
 • شکیبا، علیرضا تحلیل الگوهای همدیدی و ترمودینامیک منجر به بارش‌های ابر سنگین و برآورد پهنه آبی حاصل از بارش‌ها درحوضه آبخیز کرخه [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 83-100]
 • شهبازی، مجید بررسی گرایش سرمایه‌گذاران به هوشمندسازی ساختمان بر اساس مدل (TAM) (مطالعة موردی: مناطق ساحلی استان مازندران) [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 19-36]

ص

 • صادق پور، فاطمه برآورد تمایل به پرداخت جامعه برای حفاظت از سواحل دریای خزر استان مازندران (شواهد جدید از رویکرد ارزش‌گذاری مشروط) [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 85-100]
 • صفایی پور، مسعود سنجش و ارزیابی میزان خلاقیت شهری برمبنای مولفه های ایرانی – اسلامی در شهر دزفول [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 1-25]

ط

 • طیب نیا، سید هادی شناسایی و تحلیل موانع توسعۀ گردشگری در دریای عمان (مطالعه موردی: سواحل استان سیستان و بلوچستان) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 27-47]

ع

 • عزت پناه، بختیار تحلیل عوامل مؤثر بر جریان رقابت‌پذیری توسعه شهری در جهت کاهش نابرابری‌های درون‌منطقه‌ای (مطالعة موردی: استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 91-113]
 • عساکره، حسین تبیین تأثیر تغییر عناصر اقلیمی بر تغییرات کاربری‌های سطح زمین در زیرحوضه‌های حوضه آبریز کارون [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 69-89]
 • عفیفی، محمد ابراهیم ارزیابی تاب‌آوری بافت فرسودة شهر در برابر زلزله با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری بندرعباس) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 69-88]

ق

 • قادری، اسماعیل تحلیل کیفی عناصر اکوسیستم کارآفرینی صنعت مهمان‌نوازی و گردشگری (مطالعة موردی: شهرستان بندر انزلی) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 41-67]
 • قائدی، سهراب تغییرات زمانی - مکانی باد بیشینه در نواحی ساحلی ایران [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 45-60]
 • قلی پورسلیمانی، علی جایگاه رقابتی برند گردشگری استان گیلان: محرک‌ها و پیامدها [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 5-26]

ک

 • کیخسروی، قاسم تحلیل الگوهای همدیدی و ترمودینامیک منجر به بارش‌های ابر سنگین و برآورد پهنه آبی حاصل از بارش‌ها درحوضه آبخیز کرخه [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 83-100]
 • کلانتری، محسن شناسایی و تحلیل بازیگران اصلی و تأثیرگذار در حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 27-43]

م

 • متقی دستنایی، افشین نیازسنجی آموزشی بهبود دانش ژئواستراتژی در نداجا [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 37-50]
 • محسن پور، یاسر تبیین نقش ساحل در دگرگونی سازمان فضایی شهرهای ساحلی در بستر تحولات تاریخی (مطالعة موردی: شهر محمودآباد) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 115-135]
 • محمدی، محمدرضا برآورد تمایل به پرداخت جامعه برای حفاظت از سواحل دریای خزر استان مازندران (شواهد جدید از رویکرد ارزش‌گذاری مشروط) [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 85-100]
 • محمودی، سمیرا واکاوی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی (نمونه: دهستان چوبر، شهرستان شفت) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 49-68]
 • محمودی چناری، حبیب تبیین ساختار فضایی نواحی شهری استان گیلان به منظور چشم‌اندازسازی با رویکرد مشارکت‌محور جهت تقویت مدیریت پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهرهای اطاقور، چوبر، صومعه سرا) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 103-120]
 • مسعودیان، سید ابوالفضل تبیین تأثیر تغییر عناصر اقلیمی بر تغییرات کاربری‌های سطح زمین در زیرحوضه‌های حوضه آبریز کارون [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 69-89]
 • منعم لفمجانی، صادق جایگاه رقابتی برند گردشگری استان گیلان: محرک‌ها و پیامدها [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 5-26]

ن

 • نصیری جان آقا، فرزانه تبیین ساختار فضایی نواحی شهری استان گیلان به منظور چشم‌اندازسازی با رویکرد مشارکت‌محور جهت تقویت مدیریت پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهرهای اطاقور، چوبر، صومعه سرا) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 103-120]
 • نصیری مقدم، منوچهر بررسی نقش وکارکرد شهرهای کوچک در سهولت خدمات‌رسانی به نواحی روستایی شهرستان رودبار [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 89-102]
 • نظری، فرهاد ترجیحات سکونتی طبقة خلاق شهر رشت و عوامل مؤثر بر آن [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 51-63]

ی

 • یاسوری، مجید بررسی موانع تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه (نمونه مورد مطالعه: دهستان مرحمت آباد جنوبی شهرستان میاندوآب) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 101-118]
 • یاسوری، مجید تحلیل کیفی عناصر اکوسیستم کارآفرینی صنعت مهمان‌نوازی و گردشگری (مطالعة موردی: شهرستان بندر انزلی) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 41-67]
 • یاوری گهر، فاطمه تحلیل کیفی عناصر اکوسیستم کارآفرینی صنعت مهمان‌نوازی و گردشگری (مطالعة موردی: شهرستان بندر انزلی) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 41-67]
 • یزدان پناه، پرویز تحلیل عوامل مؤثر بر جریان رقابت‌پذیری توسعه شهری در جهت کاهش نابرابری‌های درون‌منطقه‌ای (مطالعة موردی: استان آذربایجان غربی) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 91-113]