نمایه نویسندگان

آ

 • آفتابی، زکیه رابطه عدالت فضایی و مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی:کرانه ساحلی جنوبی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 101-119]

ا

ب

 • بخشی، امیر نقش فرم‌های فضایی در بازتولید سرمایه اجتماعی در شهرهای ساحلی با تاکید بر کاربری زمین (مطالعه موردی: شهر بابلسر) [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 83-99]
 • برزگر، صادق نقش فرم‌های فضایی در بازتولید سرمایه اجتماعی در شهرهای ساحلی با تاکید بر کاربری زمین (مطالعه موردی: شهر بابلسر) [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 83-99]

پ

 • پیردشتی، حسن تبیین نقش اجتماعات انسانی سواحل دریای خزر در استقرار رژیم حقوقی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 37-58]

ت

 • تقی لو، علی اکبر تحلیل اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه برمناطق ساحلی (مورد سکونتگاههای روستایی شهرستان ارومیه ) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 57-85]

ج

 • جعفری، فیروز تحلیلی بر خشک شدن دریاچه ارومیه با تأکید بر عوامل انسان‌ساخت [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-113]

ح

 • حاتمی، افشار تحلیلی بر خشک شدن دریاچه ارومیه با تأکید بر عوامل انسان‌ساخت [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-113]
 • حافظ نیا، محمدرضا تبیین نقش اجتماعات انسانی سواحل دریای خزر در استقرار رژیم حقوقی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 37-58]
 • حسینی، سید علی مکانیابی بهینه پارکینگهای عمومی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP در محیط GIS . مطالعه موردی : شهر رامسر [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 141-159]
 • حسن علیزاده، میلاد تحلیل فضایی نظام شهری منطقه ساحلی جنوب [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 5-36]

د

 • دیوسالار، اسدالله نقش فرم‌های فضایی در بازتولید سرمایه اجتماعی در شهرهای ساحلی با تاکید بر کاربری زمین (مطالعه موردی: شهر بابلسر) [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 83-99]

ر

 • ریاحی، وحید تحلیل اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه برمناطق ساحلی (مورد سکونتگاههای روستایی شهرستان ارومیه ) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 57-85]
 • رضایی، پژمان بررسی اثرات گردشگری در توسعه کارآفرینی روستاهای ساحلی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای ساحلی شهرستان سامان، استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 115-139]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا ارزیابی فرهنگ زیست‌محیطی جامعه در مقاصد گردشگری ساحلی استان گیلان [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 37-56]
 • رمضان نژاد، یاسر ارزیابی فرهنگ زیست‌محیطی جامعه در مقاصد گردشگری ساحلی استان گیلان [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 37-56]

ز

 • زیتونی، حسین مکانیابی بهینه پارکینگهای عمومی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP در محیط GIS . مطالعه موردی : شهر رامسر [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 141-159]

ع

 • عزیزپور، فرهاد تحلیل اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه برمناطق ساحلی (مورد سکونتگاههای روستایی شهرستان ارومیه ) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 57-85]
 • عظیمی، ناصر ضرورت علامت گذاری« حدّ بستر» و تعیین« حریم پویا»ی دریای خزر [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 7-35]
 • علی اکبری، اسماعیل نقش فرم‌های فضایی در بازتولید سرمایه اجتماعی در شهرهای ساحلی با تاکید بر کاربری زمین (مطالعه موردی: شهر بابلسر) [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 83-99]

ف

 • فردوسی، عباس رابطه عدالت فضایی و مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی:کرانه ساحلی جنوبی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 101-119]

ق

 • قادری حاجت، مصطفی رابطه عدالت فضایی و مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی:کرانه ساحلی جنوبی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 101-119]

ک

 • کریمی، خدیجه تحلیل اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه برمناطق ساحلی (مورد سکونتگاههای روستایی شهرستان ارومیه ) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 57-85]

ل

 • لطفی، صدیقه تحلیل فضایی نظام شهری منطقه ساحلی جنوب [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 5-36]

م

 • مرادی، اکبر پهنه‌بندی روستاهای در معرض خطر سیلاب با استفاده از مدل HEC-RAS در محیط GIS(مطالعه موردی: روستای نظام آباد) [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 121-138]
 • مسکینی، مریم ضرورت علامت گذاری« حدّ بستر» و تعیین« حریم پویا»ی دریای خزر [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 7-35]
 • موذنی، مهدی تحلیلی بر خشک شدن دریاچه ارومیه با تأکید بر عوامل انسان‌ساخت [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-113]

ن

 • نعمت پور، جعفر پهنه‌بندی روستاهای در معرض خطر سیلاب با استفاده از مدل HEC-RAS در محیط GIS(مطالعه موردی: روستای نظام آباد) [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 121-138]