اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 251
تعداد پذیرش 87
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 95
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 10

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 41
تعداد مشاهده مقاله 19364
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 14396
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
درصد پذیرش 35 %