اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 215
تعداد پذیرش 74
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 80
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 10

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 28
تعداد مشاهده مقاله 8859
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6669
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
درصد پذیرش 34 %