اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 175
تعداد پذیرش 63
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 59
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 8

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 81
تعداد مشاهده مقاله 39844
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 30191
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
درصد پذیرش 36 %