اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 154
تعداد پذیرش 51
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 50
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 7

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 70
تعداد مشاهده مقاله 29533
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 23525
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
درصد پذیرش 33 %