درباره نشریه

فصلنامه "مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی" بادرک کمبود مطالعات تخصصی مرتبط در این زمینه در سال 1399 از سوی گروه جغرافیای دانشگاه گیلان پیشنهاد شد و طی نامه شماره 8504/ک م مورخه 1399/2/7 معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه گیلان مجوز انتشار یافته است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم اسلامی(ISC) نمایه شده و در سامانه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ثبت شده است.

بر این اساس، نخستین شماره نشریه در شهریور ماه سال 1399 منتشر شده است و توالی انتشار نشریه نیز به صورت فصلنامه می باشد.

رویکرد مجله تاکید بر مسائل و موضوعات مطرح در نواحی ساحلی کشور است. حوزه های شهری، روستایی، طبیعی، گردشگری، آمایش سرزمین ، مباحث میان رشته ای مرتبط با موضوع ساحل مورد پذیرش و ارزیابی قرار خواهد گرفت. محدوده مطالعاتی نشریه شامل نواحی ساحلی کشور اعم از نوار ساحلی شمال، سواحل جنوب، نواحی ساحلی داخلی نظیر ارومیه و هامون و نواحی واقع در کرانه رودخانه های با اهمیت است.

این فصلنامه عمدتا از پژوهشگران حوزه جغرافیای انسانی و طبیعی و همچنین به دلیل ماهیت بین رشته ای برخی از موضوعات از پژوهشگران حوزه جامعه شناسی و اقتصاد از  دانشگاههای معتبر به ویژه دانشگاههای واقع در استانهای ساحلی به عنوان اعضای هیات تحریریه بهره برده است.

 مجله مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه گیلان منتشر می شود.