شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه "مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی"  طی نامه شماره 3/3/36481 مورخه 1396/2/26 از سوی دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز انتشار یافته است. این فصلنامه دارای رویکرد علمی- پژوهشی است.

 

فراخوان چاپ مقاله در فصلنامه " مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی"


با اهدای سلام و احترام؛
به استحضار می رساند گروه جغرافیای دانشگاه گیلان به تازگی مجوز انتشار مجله "مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی" را از وزارت متبوع دریافت نموده است. رویکرد مجله تاکید بر مسائل و موضوعات مطرح در نواحی ساحلی کشور خواهد بود. پژوهشگران محترم علاقمند به مطالعه در حوزه های شهری، روستایی، گردشگری، آمایش سرزمین ،مباحث میان رشته ای و ... در خصوص نواحی ساحلی کشور اعم از نوار ساحلی شمال، سواحل جنوب، نواحی ساحلی داخلی نظیر ارومیه و هامون و نواحی واقع در کرانه رودخانه های با اهمیت می توانند مقالات برگرفته از مطالعات پژوهشی و مطالعاتی خود را به آدرس وبسایت مجله ارسال فرمایند. شایان ذکر است که با توجه به رایزنی انجام گرفته با دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و باتوجه به رویکرد تخصصی مجله، پس از ارریابی مقالات چاپ شده در شماره های یکم و دوم و تایید کیفی مجله، مجله از شماره نخست دارای رتبه علمی - پژوهشی خواهد بود.
بدیهی است مقالات پژوهشگران محترم پس از طی فرآیند داوری و بر اساس اولویت وصول و پذیرش در شماره های در دست انتشار مجله چاپ خواهند شد.


                                                          با تقدیم احترام

مدیر داخلی مجله مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی (HGSCAJ)