هزینه داوری و انتشار مقاله

 

به استحضار نویسندگان محترم می رساند که فصلنامه "مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی" در حال حاضر برای فرآیند داوری و انتشار مقالات هیچ گونه هزینه ای دریافت نمی کند.