کلیدواژه‌ها = استان گیلان
بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار در جذب گردشگران ورزشی (مطالعة موردی: استان گیلان)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 43-60

10.22124/gscaj.2021.20193.1090

بهنام عاشقی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ علی نظریان؛ طوبی بیگ محمدی؛ هلمت نصیر صالح


تحلیل فضایی و سطوح توسعه یافتگی استان گیلان در شاخصهای اقتصادی، اجتماعی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 27-51

10.22124/gscaj.2021.17306.1053

مجید یاسوری؛ امیر محمدی؛ سیده فاطمه امامی