بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار در جذب گردشگران ورزشی (مطالعة موردی: استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی -مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، ایران.

5 عضو هیئت علمی دانشگاه سلیمانیه عراق، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار در جذب گردشگران ورزشی به استان گیلان است. مطالعةحاضر یک مطالعة توصیفی و پیمایشی و از روش دلفی بوده و جامعه آماری آن متشکل از 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و مدیریت گردشگری و متخصصان تورهای گردشگری می­باشند که به روش هدفمند انتخاب شده­اند در ابتدا، دوره­های دلفی تا ایجاد توافق نظری میان خبرگان ادامه یافت و نتایج آن از طریق ضریب توافق کندال به‌وسیله بسته نرم­افزاری SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شد، سپس مهمترین مؤلفه‌ها در جذب گردشگران ورزشی به روش تاپسیس از طریق نرم­افزار اکسل شناسایی و رتبه‌بندی شد، یافته­های تحقیق نشان‌دادن که آشنایی مدیران با بازاریابی گردشگری ورزشی با میانگین وزنی: 8.43، خدمات ارزان و با کیفیت با میانگین وزنی: 8.25، وجود نواحی ساحلی و دسترسی آسان به جنگل و دریا با میانگین وزنی: 7.90، وجود افراد متخصص و کار آشنا با میانگین وزنی: 7.82، سیستم­های حمل و نقل استاندارد و ایمن با میانگین وزنی: 7.75 و معرفی مناسب محل با میانگین وزنی: 7.72 و با توجه به ضریب توافق خبرگان: 7.91 به‌عنوان مؤثرترین عامل­ها انتخاب شدند و نتایج روش تاپسیس نشان داد که مؤلفه‌های مدیریتی با ضریب تشابه: 0.717و مؤلفه‌های زیرساخت با ضریب تشابه: 0.685 برای گردشگران ورزشی می­بایست تقویت یافته تا بتوان در آینده از گردشگران بیشتری چه در زمینه ورزشی و چه در هر زمینه دیگری در استان گیلان میزبانی کرد.
 

کلیدواژه‌ها


ادبی فیروزجاه، جواد (1385). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور با تاکید بر جاذبه­های طبیعی ورزشی، پایان­نامه کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی دانشگاه تربیت‌مدرس.
اندام، رضا، منتظری، امیر و فیضی، سمیرا (1393). بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی. نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، آذر و دی 93، 16: ص 36-15.
بیگی، حمیده (1400). بررسی نقش عرضه‌داشت­های ورزشی بومی - محلی در توسعه گردشگری استان گیلان بر اساس مدل تلفیقی A’WOT. ، نشریه علمی­پژوهشی مدیریت و توسعه ورزش (چاپ آنلاین).  doi: 10.22124/jsmd.2020.14437.2144
حق­پناه، یعقوب؛ ارغان، عباس و ابوذری، پانته آ (1392). عوامل مؤثر در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران، اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت‌گردی و جغرافیا، همدان،https://civilica.com/doc/248607
حیدری، علی­اکبر؛ روشن، سید علی‌قلی و نادری، نادر (1398). تأثیر بازاریابی گردشگری (آمیخته محل و مردم) بر توسعه کارآفرینی روستایی منطقه ریجاب استان کرمانشاه. فصلنامه پژوهش­های روستایی، زمستان 98،  4(10):  ص 595-582.
رحمانی، عبدالله؛ وزیری­نژاد، رضا؛ احمدی­نیا، حسن و رضائیان، محسن (1399). مبانی روش‌شناختی و کاربردهای روش دلفی: یک مرور روایی. نشریه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان؛ ۱۹ (۵): ص 538-515.
رضوی، سید محمدحسین؛ دوستی، مرتضی و ذبیحی، اسماعیل (1395). بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران ورزشی به استان مازندران با تاکید بر بازاریابی گردشگری ورزشی، فصلنامه علمی‌پژوهشی نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، 1(9): ص 138-121.
رضوی، سیدمحمد حسین؛ حسینی، سید عماد و خواجه‌پور، اکرم (1392). بررسی جاذبه­های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران، پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 17(9): ص 30-15.
سنایی، محمد (1387). وضعیت توریسم ورزشی در سواحل استان مازندران و گیلان با چند کشور منتخب جهان، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.
شیخی، داود و پازکی، معصومه (1396). ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی گردشگری روستایی با استفاده از مدل آمیخته بازاریابی (P7) (مورد مطالعه: دهستان جوزان، شهرستان ملایر). فصلنامه پژوهش­های روستایی، پاییز 96، 3(8): ص 501-488.
صفابخش، امیرحمزه،(1391). بررسی توانمندی­ها و امکانات ورزشی تفریحی منطقه آذربایجان و رابطه آن با توسعه گردشگری فعال و غیرفعال، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
صفاری، الهام و شریفی­فر، فریده (1394). اولویت­بندی شاخص­های تأثیرگذار بر بازاریابی گردشگری ماجراجویانه در ورزش رفتینگ: مدل آمیخته 7 پی. کنفرانس ملی دستاوردهای فناورانه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران. 28 آبان 94. بابلسر.
عابدی سماکوش، محبوبه؛ فرزان، فرزام و دوستی، مرتضی. (1398). بررسی عوامل مؤثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر. مجله علوم و فنون دریایی. 18 (3): ص74-61.
عاشقی، بهنام و خاک شهرستانی، وحید (1398). تعیین عوامل مؤثر در گردشگری ورزشی استان گیلان. همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار، دانشگاه گیلان.
غلامی­قاجاری، حسن. کلاته­سیفری، معصومه و شیرخدایی، میثم (1396). شناسایی راهکارهای موفقیت استراتژی تقلید در شرکت­های کارآفرین ورزشی (مطالعة موردی: شرکت طنین پیک سبلان، برند بتا). نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. 19(5): زمستان 96، ص 51-37.
گل­زاده، ملیحه و سعیدی، هادی (1399). واکاوی اثرات گردشگری بر بهبود معیشت سکونتگاه­های روستایی با تاکید بر گردشگری ورزشی (نمونه موردی: سکونتگاه­های محور نی - برده­رشه شهرستان مریوان). فصلنامه علمی - پژوهشی نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، تابستان، 3(12): ص 574-557.
محرم­زاده، مهرداد؛ سیدعامری، میرحسین؛ صیادی، محمدامین و محمدی، میترا (1392). ارزیابی مهم­ترین شاخص­های مؤثر در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی، دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 3 (2): ص 45-31.
مطیعی لنگرودی، سید حسن؛ فردوسی، سجاد و شاه محمدی، حمیدرضا (1396). تبیین اثرات رضایت‌مندی گردشگران در بازاریابی گردشگری دریایی (موردمطالعه: نواحی ساحلی استان گلستان)، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، 26(7): ص 54-41.
مطیعی لنگرودی، سیدحسن؛ غلامی، علی و محمدزاده لاریجانی، فاطمه (1397). شناسایی و طراحی مدل عناصر آمیخته بازاریابی در ارتقای جایگاه گردشگری روستایی با رویکرد آینده‌پژوهی (موردمطالعه شهرستان بابل). فصلنامه پژوهش­های روستایی، پاییز 97، 3(9): ص  395-376.
میرزازاده، زهراسادات و عبدالملکی، حسین (1395). طراحی مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 34(11): ص 39-25.
میرزایی کالار، سیدمهدی؛ همتی­نژاد، مهرعلی و رحمانی­نیا، فرهاد (1392). عوامل بازدارنده و سوق­دهنده گردشگری ورزشی، نشریه مدیریت و توسعه، سال دوم، 2(1): ص 96-85.
نظریان، علی؛ مولایی­نژاد، مصطفی؛ سوری، ابودر؛ نظریان، لیلا و عبدالهی، اعظم (1394). بررسی موانع گردشگری ورزشی استان گیلان با توجه به نیروهای رقابتی پورتر و مدل  PEST. همایش ملی علوم ورزشی نوین، ورزش حرفه­ای و ارتقاء تندرستی. وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه گنبدکاووس.
هنرور، افشار؛ مشرف جوادی، بتول و غفوری، فرزاد (1384). عامل­های سوق­دهنده گردشگران به رویدادهای ورزشی بین­المللی برگزار شونده در کشور، نشریه المپیک، سال سیزدهم، 3(31): ص 63-51.
Abdul Rahman, Noorul Shaiful fitri, Nur Hanis Bazaruddin, Syed Faizal shah seyed Johari shah, Mohd Hafizi Said & Mommad Khairuddin Othman. (2020). The Sustainability of Nautical Sports Tourism in Terengganu Using a Cost Benefit Analysis. Journal of Sustainability Science and Management. V 15 N 1january 2020, pp: 148-161.
Aref, F. (2011). The effects of tourism on quality of life: A case study of Shiraz, Iran. Life Science Journal, 8(2), 26-30.
Benur, A.M. & Bramwell, B. (2015). Tourism product development and product diversification in destinations. Tourism Management, 50, 213-224.
Deshbhakt, Anandrao. Chikali, Tal. Vasmat, Tal Dist. Sport-Tourism Development in Kokan & Western Ghats: Constraints & Possibilities. Original Research Paper Physical Education. V 9. I 9. September 2019.
Duglio, Stefano. Beltramo, Riccardo. (2017). Estimating the Economic Impacts of a Small-Scale Sport Tourism Event: The Case of the Italo-Swiss Mountain Trail CollonTrek. Sustainability Journal, 9, 343. Pp 1-17.
Kiani, Mohammad Saeid. (2019) Sustainable tourism in sport with emphasis on spectators' contribution in environmental preservation. Health, sport, rehabilitation. 5 (3). 44-52. DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2019.05.03.05
Nyikana, Sibulela. Tembi M, Tichaawa (2018). Sport Tourism as a Local Economic. Development Enhancer for Emerging Destinations. Euro Economica. Issue 2 (37), pp: 76-89.
Oranga HM, Nordberg E. The Delphi panel method for generating health information. Health policy and planning 1993 Dec 1;8(4):405-12.
Pedrana, M. (2013). Local economic development policies and tourism. An approach to sustainability and culture. Regional Science Inquiry5(1), 91–99.
QIN, M (2006), The discussion of experiential sports tourism as substitutable tourism forms, Tourism Institute of Beijing Union University, China.
Rezvani, MR. (2008). [Development of rural tourism with sustainable tourism approach (Persian)]. Tehran: Tehran University Press.
Williams, S. (2004). Tourism geography. New York: Rutledge Publication.