دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، اردیبهشت 1401، صفحه 5-118 

مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

جایگاه رقابتی برند گردشگری استان گیلان: محرک‌ها و پیامدها

صفحه 5-26

10.22124/gscaj.2022.21340.1135

صادق منعم لفمجانی؛ سید محمود شبگو منصف؛ علی قلی پورسلیمانی


مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

سناریونگاری خدمات بهداشتی درمانی در منطقه سواحل مکران با روش تحلیل مورفولوژی

صفحه 61-82

10.22124/gscaj.2022.20892.1122

محسن سلحشوری؛ رضا احمدی کهنعلی؛ علی حیرانی