دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، دی 1402، صفحه 1-138 

مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

ارزیابی تأثیرات سیلاب‌های شدید بر تحولات مورفولوژی خطوط ساحلی دلتای سدیج (شرق جاسک)

صفحه 21-43

10.22124/gscaj.2023.24141.1225

نعیمه رحیمی؛ علیرضا صالحی‌پور میلانی؛ سمیه خالقی


مقاله پژوهشی

تبیین مدل عملکرد شهر خلاق خوراک‌شناسی رشت در راستای توسعة شهری با به‌کارگیری نظریه داده بنیاد

صفحه 45-69

10.22124/gscaj.2023.22943.1192

علی اکبر سالاری پور؛ بنیامین حسن زاده باغی؛ شفق محمدحسن زاده؛ پرستو بقایی


مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

تحولات کالبدی ـ فضایی سکونتگاه‌های روستایی با تأکید بر گردشگری (مطالعه موردی: روستاهای ساحلی شهرستان رشت)

صفحه 99-117

10.22124/gscaj.2023.24130.1224

محمدعلی ویشکائی؛ تیمور آمار؛ عیسی پوررمضان؛ محمد باسط قریشی میناباد