دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، اسفند 1400، صفحه 5-160 

مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

بازشناسی ابعاد بسترآفرین طرح رود کارون به مثابۀ برند موثر کلانشهر اهواز

صفحه 5-42

10.22124/gscaj.2022.21307.1134

مهیار سجادیان؛ محمدعلی فیروزی؛ احمد پوراحمد


مقاله پژوهشی -مطالعه موردی

بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار در جذب گردشگران ورزشی (مطالعة موردی: استان گیلان)

صفحه 43-60

10.22124/gscaj.2021.20193.1090

بهنام عاشقی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ علی نظریان؛ طوبی بیگ محمدی؛ هلمت نصیر صالح


مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

شناسایی پیشران‌های مؤثر و کلیدی بر روند توسعه با رویکرد آینده‌نگری منطقه‌ای (نمونه موردی: استان مازندران)

صفحه 61-88

10.22124/gscaj.2022.20701.1113

محسن اسلامی آکندی؛ مریم ایلانلو؛ لیلا ابراهیمی؛ کیا بزرگمهر


مقاله پژوهشی

ارزیابی نرخ تغییرات در خطوط ساحلی مکران (کنارک تا کلات)

صفحه 107-132

10.22124/gscaj.2022.21200.1131

علیرضا صالحی پور میلانی؛ راضیه مزروعی سبدانی