کلیدواژه‌ها = رویداد ورزشی
بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار در جذب گردشگران ورزشی (مطالعة موردی: استان گیلان)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 43-60

10.22124/gscaj.2021.20193.1090

بهنام عاشقی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ علی نظریان؛ طوبی بیگ محمدی؛ هلمت نصیر صالح