کلیدواژه‌ها = معیشت در روستاهای ایران
درآمدی بر سازه‌های روستائی و معیشت در نواحی ساحلی گیلان

دوره 1، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 73-98

10.22124/gscaj.2021.16955.1051

حمید پورعیسی چافجیری؛ ابراهیم قاسمی روشن