کلیدواژه‌ها = توسعه یافتگی
تحلیل فضایی و سطوح توسعه یافتگی استان گیلان در شاخصهای اقتصادی، اجتماعی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 27-51

10.22124/gscaj.2021.17306.1053

مجید یاسوری؛ امیر محمدی؛ سیده فاطمه امامی