نویسنده = ������ ���������������������� ������
جایگاه رقابتی برند گردشگری استان گیلان: محرک‌ها و پیامدها

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 5-26

10.22124/gscaj.2022.21340.1135

صادق منعم لفمجانی؛ سید محمود شبگو منصف؛ علی قلی پورسلیمانی