نویسنده = ���������������� ��������
سناریونگاری خدمات بهداشتی درمانی در منطقه سواحل مکران با روش تحلیل مورفولوژی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 61-82

10.22124/gscaj.2022.20892.1122

محسن سلحشوری؛ رضا احمدی کهنعلی؛ علی حیرانی