نویسنده = ���������������� ������������������
بررسی و اولویت بندی جاذبه های موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 5-24

10.22124/hgscaj.2020.10073.1028

عبدالحمید زیتونلی؛ صادق برزگر؛ امیر بخشی