انتشار مقاله های دوره 4 شماره 2

به استحضار می رساند شماره 2 (پیاپی 13) از فصلنامه در سال چهارم مطابق با تابستان 1402 با تعداد 6 مقاله منتشر گردید. برای مشاهده مقالات می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

https://hgscaj.guilan.ac.ir/issue_922_969.html