انتشار مقاله های دوره 3 شماره 4

به استحضار می رساند شماره 4 (پیاپی 11) از فصلنامه در سال سوم مطابق با زمستان 1401 با تعداد 6 مقاله منتشر گردید. برای مشاهده مقالات می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

https://hgscaj.guilan.ac.ir/issue_836_899.html