درج شناسه دیجیتال اشیا (DOR) در همه مقالات منتشر شده در فصلنامه

با سلام و احترام 

بنابر سیاست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) در ارتباط با دریافت و درج شناسه دیجیتال اشیا (DOR) برای مقاله ها، به استحضار می رساند که شناسه فوق در کلیه مقاله های منتشر شده در فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی درج گردید است.