نویسنده = ������������ �������������� ����������
ارزیابی نرخ تغییرات در خطوط ساحلی مکران (کنارک تا کلات)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 107-132

10.22124/gscaj.2022.21200.1131

علیرضا صالحی پور میلانی؛ راضیه مزروعی سبدانی