نویسنده = ���������������� ��������
نقش طراحی کالبدی در امنیت روستایی (نمونه موردی شهرستان رشت)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 105-132

10.22124/gscaj.2021.19382.1076

سیده فاطمه امامی؛ ژیلا وطنخواه؛ علیرضا دربان آستانه