نویسنده = ���������� ������ ������
مدل‌سازی الگوی جریان‌های سطحی ناشی از باد در منطقه ساحلی خلیج جاسک

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 61-77

10.22124/gscaj.2021.18436.1064

بابک نظری؛ مسعود ترابی آزاد؛ طیب صادقی فر