نویسنده = ������������ �������� ����������
نقش طراحی کالبدی در امنیت روستایی (نمونه موردی شهرستان رشت)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 105-132

10.22124/gscaj.2021.19382.1076

سیده فاطمه امامی؛ ژیلا وطنخواه؛ علیرضا دربان آستانه


تحلیل فضایی و سطوح توسعه یافتگی استان گیلان در شاخصهای اقتصادی، اجتماعی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 27-51

10.22124/gscaj.2021.17306.1053

مجید یاسوری؛ امیر محمدی؛ سیده فاطمه امامی